Altiplano Portada

Altiplano

Els habitants de l’Altiplà, la gran meseta enmig dels Andes, necessiten la nostra ajuda per obtenir el màxim de recursos possibles. Haurem de pescar al llac Titicaca, extreure minerals de les muntanyes, criar Alpaques i moltes altres accions per prosperar correctament. Us presentem un dels millors eurogames -gestor de recursos- que vam tenir l’any 2017, editat per Arrakis Games on l’objectiu del joc és obtenir el millor rendiment dels recursos que disposem.

Jugadors:2 – 5
Duració:60 – 120 minuts
Edat:12+
Complexitat:Mitjana
Idioma:Castellà
Gènere:Eurogame, Gestor de recursos
Autor/s:Reiner Stockhausen
Editorial:Arrakis Games
PVP:49,95€

Components

7 llosetes de localització
5 marcadors (1 per color)
7 llosetes de rol
5 figures de jugador (1 per color)
5 magatzems
50 monedes
5 contenidors (1 per color)
5 taulells d’acció
28 llosetes d’extensió
209 llosetes de béns
1 marcador de jugador inicial
15 carros
1 taulell d’extensions
56 cartes de joc
5 ajudes de puntuació
1 llibreta de puntuació
5 bosses de tela
llibre d’instruccions

Preparació de la partida

Posem les 7 llosetes de localització de manera aleatòria formant un cercle al centre de la taula. Seguidament posem els recursos, carros i cartes necessaris a cada espai de cada lloseta segons el nombre de jugadors. Tot el material que sobri es torna a la caixa.

Posem el taulell d’extensions a un costat de la taula. Primer de tot, retirem les llosetes d’extensió que no es faran servir (el símbol 3+, 4+ o 5+ que tenen moltes llosetes indica a partir de quants jugadors es faran servir). Separem les llosetes d’extensió que farem servir segons la lletra que tenen al darrere: A, B, C o D.
Fem una pila boca abaix amb el següent ordre: a la part inferior les de categoria D, a sobre les de categoria C, després les de categoria B i, finalment, les de categoria A a la part superior. Posarem les 5 primeres a la dreta del taulell d’extensió començant per l’espai inferior.

Cada jugador rebrà:

1 taulell d’acció
1 magatzem
1 figura de jugador
1 marcador
1 contenidor
1 carro (dels que hi ha al poblat)
1 bossa de tela

Es barrejaran les llosetes de rol i cada jugador en rebrà una. A continuació, cada jugador agafarà els recursos indicats a la seva lloseta de rol de les localitzacions corresponents.

El jugador inicial serà el més jove i rebrà el marcador de jugador incial.

Altiplano Preparació

Mecànica del Joc

La partida es desenvolupa en diferents rondes. Cada ronda està dividia en 4 fases:

Fase 1: Robar

Cada jugador ha de robar simultàniament llosetes de la seva bossa de tela i posar-les als espais de panificació del seu taulell, la part inferior numerada. La posició del seu marcador a la localització del camí determinarà quants espais de la planificació ha d’ocupar. Si s’acaben les llosetes de la bossa de tela ha d’agafar les llosetes que tingui al contenidor, barrejar-les dins la bossa i acabar de robar les que li faltin.

Un jugador pot retornar una lloseta del seu taulell a la zona de planificació abans de robar. D’aquesta manera robarà una lloseta menys de la bossa.

Fase 2: Planificació

Tots els jugadors reubicaran les llosetes dels espais de planificació als espais d’acció del teu taulell d’acció i/o a les seves llosetes de rol i extensió. No és obligatori reubicar totes les llosetes, depèn de l’estratègia pot ser fins i tot necessari.

Una lloseta només pot anar a un espai d’acció si la localització associada permet realitzar una acció amb aquell tipus de bé. Mentre duri la fase de planificació, un jugador pot moure una lloseta que s’hagi planificat aquella ronda. Les llosetes planificades en rondes anteriors no es poden moure.

Si volem utilitzar durant la fase d’accions una lloseta d’extensió que ens permeti comprar algun bé amb monedes, hem de planificar aquestes monedes. Per a les accions de localització no és necessari planificar-les.

Altiplano Planificació

Fase 3: Accions

Els jugadors fan les seves accions per torns. Un jugador pot realitzar una acció en una lloseta de localització, de lloseta d’extensió o no fer cap acció, no són obligatòries. Les accions es poden realitzar amb l’ordre que el jugador vulgui. Es permet fer més d’una acció a una localització (adquirir un bé i després una carta, per exemple). Abans de realitzar una acció, però, un jugador pot canviar de localització utilitzant un carro.

Cada jugador té un carro des de l’inici de la partida que li permet moure’s fins a 3 localitzacions de distància. Un carro només es pot fer servir una vegada per ronda. Els altres espais de carro disponibles al taulell d’accions del jugador permeten fer més moviments. Cada acció extra de moviment val 1 lloseta de menjar. El jugador es podrà moure 1 localització per acció o fins a 3 si disposa de carros addicionals que ja hagi comprat anteriorment (màxim un per ronda).

Una acció només es pot fer si 1) La figura del jugador està a la localització associada a l’acció que es vol fer i 2) Es tenen els recursos necessaris per fer l’acció. Els recursos que es gastin en una acció s’han de posar al contenidor del jugador, que tornaran a la bossa quan necessiti robar més llosetes.

Acció emmagatzematge

Un jugador pot posar llosetes al seu magatzem des del poblat. S’ha de començar per la fila inferior de la columna esquerra. La primera lloseta determina el tipus de bé que tindrà aquella fila. El blat de moro és un comodí que ens permet acabar d’omplir una fila ja iniciada. En cas d’iniciar una fila amb blat de moro, l’haurem de completar només amb blat de moro. Es poden iniciar tantes files com el jugador vulgui però mai una segona del mateix bé si la primera està incompleta. En el moment que s’inicia la fila superior de la columna esquerra es pot iniciar la columna dreta per la fila inferior.

Altiplano Magatzem

Acció comprar llosetes d’extensió

Les llosetes d’extensió ens permeten fer accions extres a les localitzacions. Un jugador pot comprar una lloseta d’extensió pagant el preu que indica la lloseta més el que hi diu el taulell de llosetes d’extensió. No es permet tenir més d’una lloseta de la mateixa localització. Per fer aquesta acció cal estar ubicat al mercat.

Altiplano llosetes d'extensió

Cartes de comandes

Les cartes de comandes són cartes que demanen una sèrie de recursos a canvi de punts. Pagant una moneda, un jugador pot escollir una carta de comanda a la seva elecció i posar-la boca amunt al costat del seu taulell d’acció. No es permet tenir més d’una comanda sense completar alhora. Quan vulguem posar recursos sobre la carta hem de fer l’acció Entregar béns; no cal que siguin tots a la vegada.

Altiplano Comandes

Construir una casa/bot

Les cartes de casa atorguen 4 punts i ens permeten incrementar el valor d’un bé determinat en 1 de cara a la puntuació final. Les cartes de bot ens donen un recurs a l’instant i 2 punts al final de la partida. Totes dues cartes es poden escollir en el moment de fer l’acció.

Altiplano Casa Bot

Construir el camí

Pagant una pedra i una fusta, podrem avançar el nostre marcador una casella al camí. Això ens permetrà planificar més llosetes de recursos a les següents rondes. Hi ha caselles del camí que ens donen blat de moro; l’haurem de posar immediatament al nostre emmagatzematge seguint les normes escrites anteriorment.

Produir recursos

La resta d’accions permeses a Altiplano són accions d’intercanviar un recurs per un altre. Per exemple: per produir fusta haurem de posar dues llosetes de menjar a la zona del bosc al taulell d’accions i quan fem l’acció posarem la fusta obtinguda i el menjar gastat al nostre contenidor per ser utilitzat tot en rondes futures.

Fase 4: Nova ronda

Quan tots els jugadors no poden o no volen fer més accions, es fan els preparatius per la nova ronda: El marcador de jugador inicial passa al següent jugador, els carros de tots els jugadors tornen de nou a la casella de l’esquerra i, finalment, s’actualitzen les llosetes d’extensió.

Si s’ha comprat almenys una lloseta d’extensió, es desplacen les que queden cap abaix i s’omplen els espais restants amb noves llosetes de la pila. Si no se n’ha adquirit cap, s’elimina la de baix de tot, es desplacen les altres una posició cap abaix i es posa la primera lloseta de la pila a la part superior del tauler d’extensions.

Final de la Partida

En el moment que s’esgoten totes les llosetes i cartes d’una localització o no es pot omplir el taulell de llosetes d’extensió es jugarà una roda més i acabarà la partida. Després es procedirà al recompte de punts.

Els jugadors recullen totes les llosetes excepte les del magatzem i les de les cartes de comandes i procedeixen a anotar els punts a la llibreta de puntuació (també s’han de sumar les del magatzem tot i no recollir-les). Seguidament puntuen els punts de les cartes obtingudes i de les comandes. Finalment s’anoten els punts de les files del magatzem completades.

Qui tingui més punts guanya la partida!

Altiplano Alpaca

Valoració Personal

Altiplano és un joc de gestió de recursos i bag-building fet expressament per persones molt estratègiques. Cada acció i cada moviment que es fa en el joc té un pes molt important ja que els recursos són limitats i tampoc pots accedir-hi a tots de manera immediata. Per tant, és important saber quin és el teu abast abans de llençar-te a la piscina a recol·lectar de tot i més.

Aparentment, sembla que hi hagi moltíssims conceptes per aprendre però realment no es necessita ni una partida per agafar-li el ritme al joc i aprendre a jugar-hi. Sí que és cert que dominar l’estratègia pot necessitar alguna partida més però tampoc no és un excés de dificultat. Tornem a repetir que saber seleccionar els recursos que ens faran falta i els que no és la clau de la victòria.

El joc en general ens agrada molt i li trobem pocs defectes (ja els anomenarem). Un dels aspectes més destacable és el visual. El disseny caricaturesc i amigable de tots els components i, en especial, de l’alpaca que indica el jugador inicial, va ser un punt molt seductor a l’hora d’adquirir el joc i ho mantenim. La resta de components i de taulells poden ajudar a ambientar una mica la partida tot i que temàticament en cap moment tens una connexió real amb l’Altiplà.

Pel que fa els materials, no hi ha masses coses per destacar. Els taulells i tots els components són de cartró estàndard i cal tenir especial precaució a l’hora de muntar els contenidors (sí, s’han de muntar, és molt senzill però) i també l’alpaca, que són 3 peces on les puntes fàcilment poden quedar doblegades. Les cartes són molt simples i si en algun moment s’han de barrejar hi ha risc que quedin marcades. Tot i així en són poques i no hauria de passar res.

Un dels aspectes més pesats del joc és la preparació, ja que s’han de posar els recursos de cada tipus a cada localització i segons el nombre de jugadors n’hi ha més o menys. Nosaltres hem agafat una bossa de plàstic de les que venien amb el joc i allà hi hem posat el setup de 2 jugadors. Així ens estalviem molt de temps comparat amb agafar cada recurs d’una bossa diferent i comptar quants n’hi ha de cada. Us ho recomanem, guanyareu salut.

Tal i com hem dit abans, el joc sembla molt complicat de jugar ja que té molts components i un munt d’accions diferents per fer. Tot rau en el mateix: produir recursos. Això fa que sigui tan senzill de jugar i llegint una mica les instruccions i fent una partida ja veureu com ho entendreu en un moment. Això si, no espereu que hi hagi massa interacció entre els jugadors. És pràcticament nul·la al llarg de la partida. Com a molt hi haurà moments puntuals on un jugador s’anticiparà en agafar alguna carta, alguna lloseta d’extensió i poc més. El joc se centra molt en l’evolució personal de cada jugador i al final a veure qui en treu la major puntuació.

A nivell d’escalabilitat recomanem no jugar més de 3 persones. És cert que la majoria de les coses que es fan al joc són simultànies entre tots els jugadors. Tanmateix, les accions no, i és on els jugadors inverteixen més temps pensant quina acció fer i en quin ordre, calculant milimètricament cada pas que facin. Una partida de dos jugadors triga almenys una hora i una a tres jugadors ja s’estira més d’una hora i mitja. El fet d’augmentar en nombre de jugadors pot agreujar més la limitació de recursos (tot i haver-n’hi més quantitat) i frustrar l’estratègia a més d’un.

El joc és tot el rejugable que un vulgui. Cada partida és diferent ja que depèn del rol que tinguis inicialment i de quina estratègia decideixis prendre tu (i els contrincants, molt important) la partida canviarà completament respecte l’anterior que hagis fet.

L’últim punt que volem remarcar és que el joc aparenta tenir un notable factor d’aleatorietat amb el bag-building. No és del tot cert això: si bé és cert que no pots controlar què surt de la bossa, si que pots provocar una tendència i gestionar què hi sortirà. Tot depèn del control que tinguis dels recursos que vagis adquirint i l’ús que els hi donis. Com que està permès comptar i veure què queda a la bossa i al contenidor, el jugador ha de ser conscient i calculador i si vol exprimir al màxim els seus recursos.

Ara ja només queda que preneu el nostre relleu a l’Altiplà dels Andes i sigueu vosaltres mateixos els que comenceu a produir recursos en aquest gran joc, gràcies per llegir-nos!

Altiplano

7.9

Disseny

8.5/10

Materials

7.0/10

Mecànica

7.5/10

Rejugabilitat

8.0/10

Originalitat

8.5/10

A Favor

  • Pràcticament no hi ha atzar.
  • Eurogame àgil a pocs jugadors.
  • Les múltiples opcions dins del joc.

En Contra

  • El setup és força llarg.
  • Perd ritme amb 4+ jugadors.
  • Frustració si no surt l'estratègia.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.